AdSense cho nhà sáng tạo trên YouTube

AdSense là một sản phẩm của Google cho phép các nhà sáng tạo đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube nhận tiền thanh toán.
Trong video này, chúng tôi sẽ trình bày cách nhà sáng tạo trên YouTube sử dụng AdSense, cách thiết lập tài khoản AdSense để nhận tiền thanh toán trên YouTube và cách sử dụng AdSense sau khi thiết lập xong.

Nguồn: Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

© 2024 Đức vlog - Nơi chia sẻ kiến thức - WordPress Theme by WPEnjoy