Thử cảm giác vào nghĩa địa một mình như thầy Thích Minh Tuệ

Đức vlog: Chỉ thử 1 trong 13 hạnh đầu đà thôi mà mình đã chưa làm hết được…Thế mới biết trong suốt mấy năm qua sư Thích Minh Tuệ khổ hạnh như thế nào! Chỉ điều đó thôi đã đáng để tôn kính rồi!

Đức vlog: Chỉ thử 1 trong 13 hạnh đầu đà thôi mà mình đã chưa làm hết được…Thế mới biết trong suốt mấy năm qua sư Thích Minh Tuệ khổ hạnh như thế nào! Chỉ điều đó thôi đã đáng để tôn kính rồi!

Mời các bạn cùng xem vlog của mình: Thử trải nghiệm cảm giác vào nghĩa địa một mình xem như thế nào!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might like

© 2024 Đức vlog - Nơi chia sẻ kiến thức - WordPress Theme by WPEnjoy